Dzień
Niewydolności Serca 

Aktualności

Warsztaty Niewydolności Serca

http://www.warsztaty.niewydolnoscserca.pl/

02-03 grudnia 2020 - online
Małopolskie Warsztaty Niewydolności Serca - Nowości w serca niewydolności

W imieniu organizatorów, miło nam zaprosić Państwa na kolejną edycję VII Małopolskich Warsztatów Niewydolności Serca, które odbędą się 2 i 3 grudnia 2020 roku.
W tym roku ze względu na panującą pandemię, warsztaty odbywać się będą online w formie webinaru.

Szanowni Państwo

W związku z panującą na świecie epidemią wirusa SARS-CoV-2 zmuszeni byliśmy odwołać imprezę plenerową, organizowaną przez nas na żywo jaką był Dzień Świadomości Niewydolności Serca i przenieś ją choćby po części do internetu m.in. na stronę tejże imprezy.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony i zapoznania się z materiałami na niej zamieszczonymi, skierowanymi głównie do pacjentów z niewydolnością serca, oraz do osób zainteresowanych tym tematem.

Serdecznie zapraszamy !

Rozmowa pierwsza 

Rozmowa o niewydolności serca - chorobie XXI wieku rozmawiamy z Kierownikiem Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Prof. dr hab. med. Jadwigą Nessler

Rozmowa druga

O sercu nieco inaczej w okolicznościach panującej pandemii opowie nam
Prof. dr hab. med. Dominika Dudek
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Video Description

Rozmowa trzecia

Dr n. med. Danuta Jurkiewicz-Badacz Kierownik Centrum Szczepień w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odpowie na nurtujące nas pytanie "Szczepić czy nie szczepić ?? Oto jest pytanie"

Rozmowa czwarta

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki - Prorektor UJ ds. Collegium Medicum opowie nam jaki jest sekret długowieczności.

Video Description

Rozmowa piąta

Marzena Marszałek - dietetyk kliniczny opowie nam jak się zdrowo odżywiać.

Rozmowa szósta

prof. dr hab. med Andrzej Gackowski przybliży nam temat uprawiania sportu i aktywności fizycznej w dobie pandemii.

Dzień Niewydolności Serca

Informacje

Dzień Niewydolności Serca organizowany jest w Polsce kolejny raz przez Sekcję Niewydolności Serca PTK oraz Klinikę Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca CM UJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II Impreza ta odbędzie się w dniu 31 maja br. w Krakowie. W ten sposób Polska kontynuuje inicjatywę Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W czasie spotkania czołowi przedstawiciele kardiologii krakowskiej oraz dyscyplin pokrewnych zapoznają zgromadzonych mieszkańców Krakowa oraz innych uczestników imprezy z najważniejszymi problemami związanymi z niewydolnością serca.

Omówione zostaną m.in. przyczyny, leczenie i profilaktyka tego schorzenia. Prezentacje poszczególnych zagadnień będą miały formę krótkich wystąpień, paneli dyskusyjnych oraz wywiadów z pacjentami-znanymi postaciami życia kulturalnego Krakowa.

W programie imprezy nie zabraknie też udziału znanych artystów i dziennikarzy krakowskich, którzy uatrakcyjnią spotkanie oryginalnymi występami.

W Europie Dzień Świadomości Niewydolności Serca obchodzony jest od 2010 roku.
W roku 2017 do tego grona dołączyła także Polska. Aktualnie w inicjatywie tej uczestniczy ponad 40 państw.

W Polsce na niewydolność serca cierpi ok. 1 milion osób. Choroba ta jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji wśród osób po 65 r.ż. oraz wysokiej śmiertelności wśród pacjentów powyżej 55 rż. Rocznie stanowi przyczynę około 60 tys. zgonów w Polsce. Mimo olbrzymiego postępu, jaki dokonał się w zrozumieniu mechanizmów patogenetycznych przewlekłej NS, śmiertelność wśród tych pacjentów pozostaje wciąż bardzo wysoka, niezależnie od etiologii. Niewydolność serca charakteryzuje się bardzo złym rokowaniem. W ciągu 5 lat umiera około 60% mężczyzn i 40% kobiet. W ciągu roku 40% chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności serca jest ponownie hospitalizowana lub umiera. Ryzyko wczesnego zgonu lub rehospitalizacji u chorych z NS, wypisanych ze szpitala po incydencie ostrej dekompensacji krążeniowej, wynosi 35% w okresie 60 dni od wypisu. Śmiertelność w całej populacji chorych z przewlekłą niewydolnością serca, niezależnie od etiologii, wynosi około 10% rocznie. Ponowne hospitalizacje odpowiadają za ok. 70% kosztów związanych z leczeniem niewydolności serca.

Niewydolność serca przybiera formę epidemii, stając się przyczyna największej liczby hospitalizacji, także w Polsce. Ogromny jest również koszt opieki nad tymi chorymi - w Polsce wynosi ok. 3 miliardy rocznie.

Niewydolność serca to przede wszystkim konsekwencja wielu chorób układu krążenia. Bywa tez powikłaniem schorzeń nowotworowych, zapalnych i autoimmunologicznych, czy też zwykłej grypy. Ogromną rolę w terapii niewydolności serca odgrywa profilaktyka i edukacja. Zrozumienie specyfiki tej choroby, zarówno przez pacjentów, jak i przez zdrowych członków naszej społeczności, pomoże w rozwiązaniu wielu trudnych problemów, które są następstwem niewydolności serca.

Celem leczenia chorych z niewydolnością serca jest spowolnienie postępu choroby, wydłużenie życia, poprawa jakości, zmniejszenie liczby zaostrzeń oraz hospitalizacji. Istotna jest również racjonalizacja postępowania medycznego, tworzenie ośrodków kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z niewydolnością serca oraz wprowadzanie nowych, korzystnych z punktu widzenia farmakoekonomiki nowych terapii w tej grupie chorych.

Aby rozwinąć społeczną świadomość wynikającą z zagrożenia niewydolnością serca, jak również pogłębić wiedzę dotyczącą specyfiki jej leczenia, od 2010 roku Asocjacja Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego prowadzi cykliczną, doroczną akcję popularyzującą pod nazwą Dnia Świadomości Niewydolności serca. Aktualnie Dzień Świadomości Niewydolności Serca jest obchodzony w 40 krajach Europy. Polska w ubiegłym roku dołączyła do tej międzynarodowej inicjatywy. Ma ona za zadanie rozpowszechnienie problematyki niewydolności serca i skupienie jak największej uwagi pacjentów, lekarzy, naukowców, farmaceutów, ale tez stowarzyszeń pacjentów, organizacji pozarządowych oraz różnych organizacji i grup społecznych na problematyce prewencji, diagnostyki oraz leczenia, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej chorych z niewydolnością serca.

Program

Dzień Niewydolności Serca (dawniej Dzień Świadomości Niewydolności Serca) jest kolejny raz organizowany w Polsce.
W tym roku mieliśmy się spotkać w dniu 31 maja
W ramach obchodów miały się odbyć:: 

  • Panele dyskusyjne o niewydolności serca prowadzone przez ekspertów.
  • Praktyczne warsztaty dla osób z niewydolnością serca.
  • Edukację pacjentów w zakresie zachowań prozdrowotnych, rehabilitacji kardiologicznej,
  • Badanie ankietowe ryzyka obecności niewydolności serca z możliwością konsultacji jej wyniku ze specjalistami z tej dziedziny.
Program

Dla Pacjenta

Zapraszamy do zapoznania się z polecanymi materiałami:

Dla pacjenta

Media o nas

W dniu 21 maja 2014 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona problemowi niewydolności serca w Polsce, poprzedzająca obchodzony po raz pierwszy w Polsce Ogólnoświatowy Dzień Świadomości Niewydolności Serca.
Udział wzięli: Przewodnicząca Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. UJ dr hab. Jadwiga Nessler, Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorz Opolski prof. Janina Stępińska z Instytutu Kardiologii w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2011-2013

Konferencja

ORGANIZATORZY

 Sekcja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 Klinika Choroby Wieńcowej
i Niewydolności Serca
Instytutu Kardiologii UJ CM

 SART Production
Sylwia Salwińska

Kontakt

S'art Production:

www.artsart.pl

Telefon:

+48 605 408 326

E-mail:

biuro@artsart.pl